Material modelling for accurate springback prediction
Paper i proceeding, 2009

Three point bending

Inverse modelling

Hardening law

Springback

Bauschinger effect

Författare

Per-Anders Eggertsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 12th ESAFORM conference, Enschede, The Netherlands

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07