An efficient inverse approach for material parameter identification in a cyclic bending test
Paper i proceeding, 2009

Parameter identification

Cyclic bending

Kinematic hardening

Bending test

Författare

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Per-Anders Eggertsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of 3rd Forming Technology Forum, Zurich, Switzerland

45-50

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

ISBN

978-3-909386-93-2

Mer information

Skapat

2017-10-06