On the constitutive modeling of cyclic plasticity and its application to springback prediction
Paper i proceeding, 2009

Inverse modeling

Hardening law

Three point bending

Bauschinger effect

Springback

Författare

Per-Anders Eggertsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 3rd Forming Technology Forum, Zurich, Switzerland

37-44

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

ISBN

978-3-909386-93-2

Mer information

Skapat

2017-10-06