An inverse approach for material parameter identification in a cyclic bending test using LS-DYNA and LS-OPT
Paper i proceeding, 2009

Bending test

Cyclic bending

Kinematic hardening

Inverse identification

Författare

Per-Anders Eggertsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 7th European LS-DYNA Conference, Salzburg, Austria

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06