Multiscale stochastic homogenization of convection-diffusion equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

parabolic operators

monotone-operators

Författare

Nils Svanstedt

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Applications of Mathematics

0862-7940 (ISSN)

Vol. 53 2 143-155

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07