Finding Race Conditions in Erlang with QuickCheck and PULSE
Paper i proceeding, 2009

Författare

Nicholas Smallbone

John Hughes

Hans Svensson

Göteborgs universitet

Ulf Wiger

ACM SIGPLAN international conference on Functional programming

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-10