Don't fence me in...
Kapitel i bok, 2009

interdisciplinary research methods

industrial ecology

LCA

Författare

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Social embeddedness of Industrial Ecology

chp 3-

Ämneskategorier

Filosofi

Annan naturresursteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

9781847207821

Mer information

Skapat

2017-10-07