Integrating Sustainable Development into Engineering Courses – The greening of a Business Marketing Course
Rapport, 2007

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Kajsa Hulthén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08