Integrating Sustainable Development into Engineering Courses – The greening of a Business Marketing Course
Rapport, 2007

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Kajsa Hulthén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi