Weak coupling of a Reynolds model and a Stokes model for hydrodynamic lubrication
Rapport, 2009

Författare

Bertil Nilsson

Peter F G Hansbo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Strömningsmekanik och akustik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:35

Mer information

Skapat

2017-10-08