Modelling ozone fluxes to forests for risk assessment: status and prospects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

J. P. Tuovinen

L. Emberson

David Simpson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering

Annals of Forest Science

1286-4560 (ISSN) 1297-966X (eISSN)

Vol. 66 401-

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-06