Predictive modelling of electron temperature modulation experiments in JET L and H mode plasmas
Paper i proceeding, 2004

Författare

P. Mantica

T. Tala

F. Imbeaux

M. Nora

V. Parail

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

EFTA-JET contributors and

31th EPS Conference, London 2004, European Physical Society

Vol. 28G Paper P1.153-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06