Microwave breakdown in a gas-filled rectangular resonator cavity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Joel Rasch

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

V.E. Semenov

J. Puech

Journal of Physics D: Applied Physics

0022-3727 (ISSN) 13616463 (eISSN)

Vol. 42 055210-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06