Simulations of multipactor thresholds in shielded microstrip lines
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

V.E. Semenov

E.I. Rakova

A.G. Sazontov

I.M. Nefedov

V.I. Pozdnyakova

I.A. Shereshevskii

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

Journal of Physics D: Applied Physics

0022-3727 (ISSN) 13616463 (eISSN)

Vol. 42 205204-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07