Fast electron bremsstrahlung in low density, grassy sawtoothing plasmas on JET
Paper i proceeding, 2005

Författare

Patrik Sandquist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

P. Helander

V.G. Kiptily

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

S.E. Sharapov

JET EFDA contributors and

32nd EPS Conference on Plasma Phys. Tarragona, June 27-July , 2005, ECA

Vol. 29C D1.006-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06