An experimental investigation of the flow in the spiral casing and distributor of the Hölleforsen Kaplan turbine model
Rapport, 2001

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Urban Andersson

Sebastian Videhult

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 01/05

Mer information

Skapat

2017-10-07