Irregular Repeat Continuous Phase Modulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ming Xiao

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap