Method and System for process Memory Management
Patent, 2009

Uppfinnare

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik

Sun Microsystems

7587572 (USPTO)

Ämneskategorier

Datorteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15