A parallel multiblock extension to the CALC-BFC code using PVM
Rapport, 1997

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 97/11

Mer information

Skapat

2017-10-06