Synthesis, Stability and Biodegradability Studies of a Surface Active Amide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Maria Stjerndahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Journal of Surfactants and Detergents

1097-3958 (ISSN) 15589293 (eISSN)

Vol. 8 331-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06