A numerical investigation of the turbulent flow in a Kaplan water turbine runner
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Håkan Nilsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

A numerical investigation of tip clearance flow in Kaplan water turbines

Proceedings of HYDROPOWER INTO THE NEXT CENTURY - III,; (1999)p. 327-335

Paper i proceeding

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Mer information

Skapat

2017-10-06