Design of improved membrane protein production experiments: Quantitation of the host response
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Nicklas Bonander

Kristina Hedfalk

Christer Larsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Petter Mostad

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Cecilia Chang

Lena Gustafsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Roslyn Bill

Protein Science

Vol. 14 1729-1740

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07