Rapamycin pre-treatment preserves viability, ATP level and catabolic capacity during carbon starvation of Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Elisabeth Thomsson

Maria Svensson

Christer Larsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Yeast

Vol. 22 615-623

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06