Ljudlandskap för bättre hälsa. Resultat och slutsatser från ett multidisciplinärt forskningsprogram
Rapport, 2008

Vikten av tillgång till goda ljudlandskap för vår hälsa och vårt välbefinnande, vad som kännetecknar sådana goda ljudlandskap, hur man mäter kvalitén och hur man åstadkommer goda ljudlandskap i och kring bostäder och i rekreationsområden har varit centrala frågor för forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa. Genom samarbetet mellan forskare inom miljömedicin, miljöpsykologi och akustik har programmet skapat förutsättningar för bred kunskapsutveckling och framtagning av helhetslösningar som i grunden baseras på påverkan av ljud/buller på hälsa och välbefinnande. De viktigaste resultaten finns sammanfattade i denna rapport som finns att ladda ned som en pdf-fil under www.ljudlandskap.acoustics.nu

Författare

Anita Gidlöf-Gunnarsson

Göteborgs universitet

Evy Öhrström

Göteborgs universitet

Tor Kihlman

Institutionen för Arkitektur

Wolfgang Kropp

Institutionen för Arkitektur

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Birgitta Berglund

Stockholms universitet

Karolinska Institutet

Mats E. Nilsson

Stockholms universitet

Karolinska Institutet

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Strömningsmekanik och akustik

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

ISBN

978-91-7876-533-1

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-04