Note on the distribution of extreme wave crests
Preprint, 2009

Författare

Anastassia Baxevani

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Oskar Hagberg

Chalmers, Signaler och system

Igor Rychlik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:41

Mer information

Skapat

2017-10-06