Good Practice Regarding Alarm System Design and Alarm Management Strategies for Complex Process Control Settings
Paper i proceeding, 2009

Författare

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

European Conference on Cognitive Ergonomics 2009

978-951-3 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07