The Importance of Being a Player
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Maria Åresund

HumanIT

Vol. 10 1

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10