Studies on thresholds for blunt trauma: Relevance for NLW
Paper i proceeding, 2009

Författare

U Arborelius

D Rocksén

J Bursell

D Gryth

A Sondén

L-G Olsson

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Mårten Risling

5th European Symposium on Non-lethal Weapons, May 11-13, Ettlingen, Germany

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06