Hardware design and functional programming: a perfect match (invited paper)
Paper i proceeding, 2005

hardware description languages

circuit generation

functional programming

arithmetic and logic structures

Författare

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Proceedings 9th Brazilian Symposium on Programming Languages (SBLP05)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06