HBV diode multipliers
Paper i proceeding, 2005

HBV

varactor frequency multiplier

terahertz electronics

sub millimetre wave source

Författare

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Maskinkonstruktion och design, MC2 process laboratorium

GAAS 2005 Workshop

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07