Fakta om Göta Älv - En beskrivning av Göta Älv och dess omgivning 2005
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Linda Storkull

Åke Larsson

Göteborgs universitet

Lennart Lagerfors

Hans Oscarsson

Bo Svärd

Göta Älvs vattenvårdsförbunds Publikationer

1-134

Ämneskategorier

Ekologi

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10