Metamorphic InGaAs Quantum Well Laser Diodes at 1.5 µm on GaAs Grown by Molecular Beam Epitaxy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

H. L. Wang

D.H. Wu

B.P. Wu

H. Q. Ni

S.S. Huang

P.F. Huang

Y.H. Xiong

Q. Han

Z.C. Niu

Ivar Tangring

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Chinese Physics Letters

0256-307X (ISSN)

Vol. 26 014214-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07