Fine grained sintered cemented carbides containing a gradient zone
Patentansökan, 2005

Uppfinnare

Nobom Gretta Ndzimela

Susanne Norgren

Bo Jansson

Alexandra Kusoffsky

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Johannes Neethling

SE 0501489-9

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15