Mechanical exposure among general practice dentists in Sweden and possible implications of rationalisation
Paper i proceeding, 2009

Författare

D Jonker

B Rolander

I Balogh

Leif Sandsjö

Göteborgs universitet

K Ekberg

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

On the CD of the17th world congress on ergonomics, IEA2009; Aug 9-14, 2009; Beijing, China: International Ergonomics Association

4 pp-

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10