Optimizing the Cooling Air Flow of a Formula Car Using CFD
Paper i proceeding, 2009

Författare

Lasse Malmkjaer Christoffersen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

David Söderblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proceedings of the European Automotive Simulation Conference

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07