Finite element simulation of growth stresses and related board distortions caused by sawing and forced drying
Paper i proceeding, 2005

Författare

Sigurdur Ormarsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Presented at the fifth IUFRO WP S5.01-04 Workshop, Waiheke Island Resort, New Zealand, November 20-27

Ämneskategorier

Trävetenskap

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06