Politiken hotar matematiken
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Peter Jagers

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Anders Björner

Nils Dencker

Ari Laptev

Svenska Dagbladet

Vol. 2009-09-02

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07