Mathematical designing of the energy-optimal above-knee prostheses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Nataliya Nishchenko

National Academy of Sciences in Ukraine

J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine,

0130-9420 (ISSN)

Vol. 41 4 110-117

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09