Red shift of the light emission from highly strained InGaAs/GaAs quantum wells by dipole delta-doping
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Fu Ying

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Wang Xiaodong

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Journal of Applied Physics

Vol. 98 043501-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07