A method of moments solution for wires inside a reverberation chamber using spectral domain techniques and asymptotic extraction
Paper i proceeding, 2005

Författare

Kristian Karlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

RVK05 - Swedish Conference on Radio Science and Communications, Linköping

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06