Interfaces of Ag/SrTiO3La0.67Ca0.33MnO3 structures studid by the temperature and magnetic field responses of their capacitance
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Iouri Boikov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Physical Review B

Vol. 70 18 184433-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07