Crygenically Cooled 8.4-8.5 GHz Low Noise Amplifiers
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Naiara Goia

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Matthew Kelly

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anna Malmros

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Piotr Starski

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertz 2005

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07