Function-based manning - a pilot study
Rapport, 2008

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Margareta Ljung

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Karin Nodin

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-06