“Do national quality audits enhance quality at institutional level ? Experience from Chalmers University of Technology”
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Said Irandoust

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

conf preceedings- 2nd Global conf on Engineering Education, Wismar,

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-08