Glass transition and fragility of supercooled confined water
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Physics: Condensed Matter

Vol. 16 5317-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07