On-chip Power Supply Noise and Its Implications on Timing
Paper i proceeding, 2010

Författare

Lars Svensson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Johnny Pihl

Daniel Andersson

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Proceedings of ACM Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI)

389-392
978-145030012-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1145/1785481.1785571

ISBN

978-145030012-4

Mer information

Skapat

2017-10-07