Climate measures in an uncertain world
Kapitel i bok, 2010

Författare

Daniel Johansson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Climate Challange - the safety's off

317-333
978-91-540-6038-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Klimatforskning

ISBN

978-91-540-6038-2

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12