The Co-Evolution of Institutions, Organisations and Renewable Energy Technologies
Licentiatavhandling, 2005

renewable power generating technologies

manufacturers

utilities

strategy

instituitonal alignment


Författare

Hans Hellsmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07