Neutron diffraction investigations of the cation coordination in an amorphous polymer electrolyte, PPO-LiClO4
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Patrik Carlsson

Institutionen för fysik

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik

Lars Börjesson

Chalmers, Teknisk fysik

R.L. McGreevy

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

L.M. Torell

Institutionen för fysik

W.S. Howells

Electrochimica Acta

0013-4686 (ISSN)

Vol. 45 8 1449-1452

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/S0013-4686(99)00358-8

Mer information

Skapat

2017-10-07