Polymer Concentration Dependence of the Dynamics in Gel Electrolytes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Christer Svanberg

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Josefina Adebahr

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Rikard Bergman

Chalmers, Teknisk fysik

Lars Börjesson

Chalmers, Teknisk fysik

B Scrosati

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Solid State Ionics

0167-2738 (ISSN)

Vol. 136-137 1147-1152

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/S0167-2738(00)00610-X

Mer information

Skapat

2017-10-08