Effects of Variation on Perceived Quality
Kapitel i bok, 2010

Författare

Karin Nordvall

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Product Life-Cycle Management: Geometric Variations

505-521

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Produktion

DOI

10.1002/9781118557921.ch29

ISBN

978-1848212763

Mer information

Skapat

2017-10-07